Projekt
Utvecklingsprojekt - 273972

Salon järvet-hanke

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Sydvästra Finlands vattenskyddsförening rf

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Salon järvet-hankkeen tavoitteena on selvittää 28 järven nykytilaa ja laatia 15 järvelle kunnostussuunnitelma. Tämän lisäksi hankealueella annetaan kohdennettua vesiensuojeluneuvontaa. Hankkeeseen osallistuu 19 paikallisyhdistystä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

273972

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner