Projekt
Utvecklingsprojekt - 70939

Salon retkeily- ja luontomatkailukohteiden investointisuunnitelmat

Salon kaupunki

01.08.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän jatkohankkeen tavoitteena on laatia kohdekohtaiset retkeily- ja luontomatkailukohteiden investointisuunnitelmat sekä muut toimenpiteet, joista tarkempi kuvaus kappaleessa ¿ 4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA¿. Investointisuunnitelmat (kustannuslaskemineen) toimivat kohteiden kehittämisen jatkotyön välineinä ja mahdollistavat osaltaan investointitoimenpiteiden toteuttamisen kohteissa. Tavoitteena on luoda riittävän hyvä perusta kohteiden investointitoimenpiteiden toteuttamiseksi ja mahdollistaa niitä koskeva päätöksenteko. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa kohteiden saavutettavuutta eri kohderyhmien osalta ja sitä kautta lisätä kohteiden virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Tätä kautta paranevat myös kohteista saatavat tulot niin luontomatkailupalveluita tarjoavien yrittäjien kuin myös muiden toimijoiden osalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

70939

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner