Projekt
Utvecklingsprojekt - 35761

Salpausselkä Unesco Global Geopark -kansainväliseksi luontomatkailualueeksi

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2017 - 03.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. Kansainvälisesti arvokkaat geomatkailukohteet muodostavat UNESCO Global Geopark -verkoston. Verkostoon kuuluu 133 kohdetta ympäri maailmaa ja niitä yhdistää kansainvälisesti merkittävä geologia yhdistettynä matkailupotentiaaliin. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi UNESCOn geologinen kohde, Rokua Unesco Global Geopark. Geologian rinnalla tärkeitä arvoja Geopark-toiminnassa ovat luonnon- ja kulttuuriperinnön arvot. UNESCO kannustaa kohteita popularisoimaan geologiaa sekä luonnon- ja kulttuuriperintöä. Elinkeinoelämä hyötyy uusina tuoteideoina, tuotteina, kohderyhminä sekä markkina-alueina, paikallisten asukkaiden identiteetti ja ylpeys kotiseudustaan vahvistuu ja uusia elinkeinomahdollisuuksia tarjoutuu. UNESCOn alla toimiva matkailukohde tarjoaa kestävin kehityksen ehdoin tuotettuja autenttisia elämyksiä. Geoparkkien ajatuksena on kytkeä kohdealueen nykyisyys menneeseen, geologiseen syntytarinaan ja biodiversiteettiin. Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä edistetään geoturismin kasvun kautta samalla suojellen geodiversiteettiä. Esiselvityshankkeessa todettiin, että Salpausselkien alue muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden. Selvitystyö tehtiin eri lähteistä kerätyn tiedon pohjalta, eikä kohteita tarkistettu maastossa. Salpausselkä Geopark -hankkeessa paikannetaan maastoon parhaiten alueen geologiaa sekä luonnon- ja kulttuuriperintöä esittelevät kohteet ja reitit, tuotteistetaan ne, kehitetään liiketoimintapotentiaalia ja perustetaan organisaatio edistämään geomatkailua ja hakemaan UNESCOn myöntämää statusta. Hankkeen hallinnoija on Lahden ammattikorkeakoulu, asiantuntijapartnerina toimivat Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35761

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

03.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner