Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230383

Sälsäkra ryssjor 2023

AS Fishing

30.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

P.g.a. att sälarna ökat kraftigt i antal de senaste åren har jag tänkt om. Sälarna äter upp största delen av fångsten och förstör även redskapen. Som nybliven yrkesfiskare skulle jag vilja komplettera mitt yrkesfiske med 2 stycken sälsäkra siklöja-fällor. Jag skulle vara väldigt tacksam om ett ekonomiskt stöd kunde beviljas. För att minska på fisketrycket tar jag 1 stycken sikfälla samt 1 stycken strömmingsfälla permanent ur bruk. Jag skulle jättegärna vilja få ett svar på om ett stöd blir beviljat på min ansökan om sälsäkra siklöjefällor så snabbt som möjligt. Nu på vintern har jag bäst tid att tillverka redskapen, så det skulle vara bra att veta om det blir beviljat så att jag kan börja köpa material för tillverkningen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230383

Startdatum

30.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner