Projekt
Utvecklingsprojekt - 271446

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki -kulttuurimaisemareitti

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sanginsuu, Lapinkangas, Sanginjoki -kyläyhdistysalueelle (SLS) kehitetään kulttuurimatkailureitti palvelemaan eri tavoin liikkuvia oululaisia, pohjoispohjanmaalaisia, suomalaisia sekä eurooppalaisia turisteja ja liikematkustajia. Hankkeessa yhdistetään pohjoisuuteen nojaavat kulttuuriset ominaispiirteet alueen tarinoihin, historiaan ja paikkoihin sekä luodaan taiteen ja yhteiskehittämisen keinoin uusi kulttuurimatkailureitti Oulun keskustan läheisyyteen. Reitti kannustaa lähtemään liikkeelle luontoon eri vuoden- ja vuorokauden aikoina pyörällä tai kävellen. Matkailureitin suunnittelu ja verkostojen kokoaminen on käynnistetty vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksella. Vuosiksi 2024-2025 anotaan Oulun Seudun Leader ry:ltä avustus kehittämishankkeeseen, jossa kulttuurimatkailureitin suunnitelma konseptoidaan toteutettavaan muotoon. Paikkasidonnaista taidetta sisältävä reitti on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2026. Reitti tulee olemaan osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa. Kehittämishankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Maaseudun Sivistysliitto. Hankkeen toteuttamisesta aloitteen tehnyt SLS-kyläyhdistys on keskeinen yhteistyökumppani. Hankkeessa luodaan paikallisia asukkaita kuullen ja heidän kanssaan mielenkiintoinen retkeilykohde Oulujoen ja Sanginjoen vaihteleviin maastoihin kolmen kylän alueelle. Toteutuksessa hyödynnetään alueella jo entuudestaan olevia reitistöjä. Toteutukseen osallistuu kylien ja maakunnan asukkaita, alueen yrityksiä, kulttuuri- ja matkailualan toimijoita, taiteilijoita, kouluja ja maanomistajia. Hankkeessa suunnitellaan matkailureitin infrastruktuurin yleisilme, kerätään kyläläisten muistoja ja tarinoita reitin tarinallisuuden aineksiksi, tuotetaan digitaalista materiaalia ja kannustetaan yrittäjiä kehittämään tuotepaketteja, jotka tarjoavat luonto- ja elämyspalveluja. Toimenpiteet luovat pohjaa reitin varrelle suunniteltavien paikkasidonnaisten taideteosten toteuttamiselle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

271446

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner