Hanke
Utvecklingsprojekt - 63111

”Säpinää Seuduille” – teemahanke 1

Vaara-Karjalan Leader ry

31.01.2018 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Säpinää seuduille- teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n ensimmäinen kehittämiseen painottuva teemahanke. Teemahankkeen kautta pyritään parantamaan kylä- ja yhdistystoimijoiden näkyvyyttä yleisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Teemahankkeen toimenpiteiden kautta yhdistystoimijat voivat luoda uutta markkinointimateriaalia ( kylien ja kylämatkailun markkinointisuunnitelmat, esittelyvideot, esittelytekstit yms.), kartoittaa retkeilykohteita/reitistöjä/kulttuuri/historia/ja sotahistoriakohteita ja saada tiedot sähköiseen muotoon. Lisäksi teemahankkeen punaisena lankana on nuorten aktivoiminen toimintaan. Teemahankkeessa kannustetaan yhdistystoimijoita palkkaamaan nuoria toimenpiteiden toteuttajiksi ja tukea myönnetään nuorten palkkaukseen. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 5 alatoimenpidettä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

63111

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
kultur
nätverk
turism
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt