Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 239633

Särkikalan pyyntiin sopiva kalusto veneeseen

Huusko Timo Ilari

20.04.2023 - 30.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankerahoituksen avulla tarkoitus varustaa kalastusveneen kalusto sellaiseksi, että se mahdollistaa kutuaikaisen lahnanpyynin . Kalan kasittely veneessä ja kuljetuksesa on saatava fyysisesti helpomaksi käyttämällä konevoimaa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

239633

Startdatum

20.04.2023

Slutdatum

30.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner