Projekt
Utvecklingsprojekt - 262760

Sarvesta saparoon -kiertotalous käytäntöön poroteurastuksessa

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kestävyys-teema on saavuttamassa myös porotaloutta, ja erityisesti viimeaikojen energiakriisi on vaikuttanut merkittävästi poroteurastamoiden talouteen ja toimintaan. Poronsivutuotteiden hyödyntäminen loppui äkillisesti syksyllä 2022. Poro tulisi saada hyödynnettyä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi poroteurastuksen kestävyysasioiden kehittämisessä ovat nousseet poron kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen pyrkiminen, poronlihan hiilivaikutusten laskennan tarpeellisuus sekä kiertotaloustiekartan laatiminen, joka auttaa suunnitelmalliseen kiertotalouden kehittämistyöhön. Poroteurastamot kaipaavat myös tietoa sivutuotetoiminnan mahdollisuuksista. Sarvesta saparoon -hankkeen tavoitteena on tukea porotalouden taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä luomalla porotalouteen kiertotalouden tiekartta sekä kehittämällä kiertotaloustyökalut poroteurastamoille ja poronlihanleikkaamoille käytännön toimintojen tarkasteluun. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa näihin tarvittavaa taustatietoa sekä lisätä tietoisuutta poronsivuvirroista ja kiertotalouden mahdollisuuksista. Tavoitteena on myös lisätä poroteurastamoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista kiertotaloustoiminnan tehostamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilijalanjälkilaskentaa poronlihalle sekä selvittää porotuotteiden mahdollisia hiilikädenjälkivaikutuksia. Hankkeen tuloksena tietoisuus kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista lisääntyy koko poronlihankäsittelyketjussa. Hankkeen tuloksena saadaan määritettyä poronlihan hiilivaikutuslaskentaa, jonka tuloksia voidaan hyödyntää poroelinkeinon lisäksi mm. matkailun vastuullisuustyössä. Hankkeella vaikutetaan merkittävästi poroteurastuksen kiertotalous- ja kestävyysasioihin, sekä poron kokonaisvaltaisen hyödyntämisen tarjoamiin yritystoimintamahdollisuuksiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262760

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Miljö- och klimatutredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner