Projekt
Utvecklingsprojekt - 10216

Satakunnan kaasutalous 2020

Prizztech Oy

01.09.2015 - 24.09.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän hankkeen päätavoite on synnyttää uutta kaasutalouteen liittyvää liiketoimintaa ja huoltovarmuutta Satakunnan maaseudulle LNG terminaali-investointien käynnistämän kaasutalousprosessin luonnolliseksi jatkoksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10216

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

24.09.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner