Hanke
Utvecklingsprojekt - 10216

Satakunnan kaasutalous 2020

Prizztech Oy

01.09.2015 - 24.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen päätavoite on synnyttää uutta kaasutalouteen liittyvää liiketoimintaa ja huoltovarmuutta Satakunnan maaseudulle LNG terminaali-investointien käynnistämän kaasutalousprosessin luonnolliseksi jatkoksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10216

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

24.09.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
bioenergi
energieffektivitet
logistik
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt