Hanke
Utvecklingsprojekt - 35291

Satakunnan maaseutuinnovaatioista uutta liiketoimintaa

Prizztech Oy

31.12.2016 - 10.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päämääränä on nopeuttaa maaseudun mikro- ja pienyritysten uusien tuote- ja palveluideoiden kehittämistä sekä parantaa aineettoman omaisuuden hallintaa ja kehittämistä. Tavoitteet: - Uusien innovaatioaihioiden löytäminen ja kehittämisen nopeuttaminen. - Maaseudun yritysten sivuelinkeinojen kehittäminen uusien innovatiivisten tuote- ja palveluideoiden avulla - Maaseudun yritysten tuoteideoiden jatkokehittäminen, uusien yritysten käynnistämisen edistäminen ja olemassa olevien yritysten toiminnan vahvistaminen - Maaseudun yritysten verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen erityisesti teollisuuden kanssa - Uusien ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden keksintöaihioiden löytäminen Hankkeen määrälliset tavoitteet: - Löydetään 200 innovaatioaihiota - Mukana toiminnassa on 300 yritystä - Yritysten uusien palveluiden tai tuotteiden määrä on 50 - Syntyy 5 yritystä - Järjestetään 30 infotilaisuutta ja työpajaa - Järjestetään kolme Keksintötori -tapahtumaa - Uusien toimintamallien, kontaktointi- ja kartoitusmenetelmien sekä tapahtumakonseptien määrä on 5 kpl Hankkeen toimenpiteet ovat kaikkien alueen yritysten käytettävissä ja ne koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: - Yrityskohtaiset, palvelutarpeita kartoittavat toimenpiteet (palvelupolku, neuvontaa yhteensä 8 tuntia) - Infotilaisuudet ja työpajat - Verkostoituminen Hankkeen tuloksena: - Maaseudun yrityksien "piilossa" olevat innovaatioaihiot löydetään ja yrityksiä aktivoidaan jatkotoimenpiteisiin - Maaseudulle syntyy sivuelinkeinoja ja uusia yrityksiä sekä työpaikkoja - Yritysten verkostoituminen ja yhteistyö lisääntyy - Tuloksena syntyy uusia menetelmiä ja toimintatapoja, joilla yrittäjät saadaan kertomaan innovaatioaihioistaan ja viemään niitä eteenpäin - Yritysten mahdollisuudet hyödyntää kaikkia innovaatiotoimintaan tarkoitettuja rahoituskanavia ja -instrumentteja tehostuu Hankkeen tuloksena syntyvät menetelmät ja toimintatavat ovat kaikkien yritysneuvontaa tuottavien toimijoiden käytettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35291

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

10.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
nätverk
patent
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt