Projekt
Utvecklingsprojekt - 101871

Satakunnan matkailun kasvuhanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2019 - 28.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Satakunnan matkailun kasvuhanke on yhteistyöhanke, joka edistää osaltaan Satakunnan matkailun kasvuohjelman toteutumista, kehittää maakunnan maaseutumatkailutoimijoiden välisten teema- ja liiketoimintaverkostojen koontia, koordinointia ja ylläpitoa sekä kehittää maaseudulla toimivien toimijoiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Hankkeessa edistetään erityisesti kestäviä ruoka-, luonto-, hyvinvointi-, kulttuuriteemoja sekä matkailuyritysten digitalisoitumista. Hanke lisää ja tukee matkailun toimialan kasvua ja kehittymistä Satakunnassa. Hanke toimii maaseutumatkailukentän kokoavana toimijana ja kehittämistoimenpiteiden koordinoijana maakunnassa sekä edistää maaseutumatkailua elinkeinona. Hanke jalkauttaa valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien kautta tulevan tiedon maakuntaan ja varmistaa Satakunnan maaseutumatkailun kehittymisen samansuuntaisena valtakunnan kehityksen kanssa. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta ja kohderyhmänä maaseudulla sijaitsevat matkailualan toimijat: yritykset, yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Matkailupalvelun tarjoajia voivat olla muun muassa majoitus-, ravitsemis-, ohjelmapalvelu-, luonto-, hyvinvointi-, ruoka-, elintarvike tai kulttuurialan toimijoita. Hanke on avoin kaikille Satakunnan maaseutualueella toimiville matkailutoimijoille ja sen tulokset ovat kaikille jaettavissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101871

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

28.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner