Projekt
Utvecklingsprojekt - 8432

Satakunnnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2 (MASE 2)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 27.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2 on tiedonvälityshanke, joka lisää maakunnan maaseutumatkailussa toimivien tahojen välistä vuorovaikutusta, verkostoja ja kumppanuuksia sekä maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista siten, että maaseutumatkailu toimialana kasvaa edelleen maakunnassa. Hanke toimii Satakunnan maaseutumatkailukentän yleisenä tiedonvälittäjänä, kentän kokoavana toimijana ja kehittämistoimenpiteiden koordinoijana. Hankkeen tavoitteena on tiedotustoiminnan kautta edistää maaseutumatkailua ja sen arvostusta elinkeinona, vahvistaa maaseutumatkailussa toimivien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä tiivistää koko maaseutumatkailukentän kehittämistoimia. Hanke lisää tietoisuutta Satakunnan maaseutumatkailuyrityksistä ja tuotteista sekä toimii Visit Finlandin valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien ja -strategioiden ja valtakunnallisen maaseudun matkailun koordinointihankkeen maakunnallisena vastinparina. Hankkeen vaikutuksesta tiedonvälitys ja kehittämistoimenpiteiden koordinointi Satakunnan maaseutumatkailussa lisääntyvät ja keskittyvät. Hankkeen kautta yhteistyö Satakunnan maaseutumatkailun toimijoiden välillä nousee uudelle tasolle synnyttäen uusia yrittäjäverkostoja sekä toimijoiden välisiä kumppanuuksia ja toimintamalleja. Yhteistyön tiivistymisen ja liiketoimintaosaamisen lisääntymisen kautta yrittäjät yhdessä tunnistavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja aktivoituvat kehittämään kannattavaa liiketoimintaa. Tiedottamisen kautta Satakunnan maaseutumatkailun kehitys yhtenäistyy sekä maakunnan sisällä että muun valtakunnan toiminnan kanssa ja Satakunta maakuntana nousee valtakunnalliseen näkyvyyteen. Tavoitteisiin pääsemiseksi toimenpiteet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjien sekä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten matkailun kehittäjätahojen kanssa. Hanke koskee useita toimialoja ja on kaikille Satakunnan maaseutualueella toimiville yrittäjille avoin hanke.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8432

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

27.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner