Hanke
Utvecklingsprojekt - 8432

Satakunnnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2 (MASE 2)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 27.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2 on tiedonvälityshanke, joka lisää maakunnan maaseutumatkailussa toimivien tahojen välistä vuorovaikutusta, verkostoja ja kumppanuuksia sekä maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista siten, että maaseutumatkailu toimialana kasvaa edelleen maakunnassa. Hanke toimii Satakunnan maaseutumatkailukentän yleisenä tiedonvälittäjänä, kentän kokoavana toimijana ja kehittämistoimenpiteiden koordinoijana. Hankkeen tavoitteena on tiedotustoiminnan kautta edistää maaseutumatkailua ja sen arvostusta elinkeinona, vahvistaa maaseutumatkailussa toimivien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä tiivistää koko maaseutumatkailukentän kehittämistoimia. Hanke lisää tietoisuutta Satakunnan maaseutumatkailuyrityksistä ja tuotteista sekä toimii Visit Finlandin valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien ja -strategioiden ja valtakunnallisen maaseudun matkailun koordinointihankkeen maakunnallisena vastinparina. Hankkeen vaikutuksesta tiedonvälitys ja kehittämistoimenpiteiden koordinointi Satakunnan maaseutumatkailussa lisääntyvät ja keskittyvät. Hankkeen kautta yhteistyö Satakunnan maaseutumatkailun toimijoiden välillä nousee uudelle tasolle synnyttäen uusia yrittäjäverkostoja sekä toimijoiden välisiä kumppanuuksia ja toimintamalleja. Yhteistyön tiivistymisen ja liiketoimintaosaamisen lisääntymisen kautta yrittäjät yhdessä tunnistavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja aktivoituvat kehittämään kannattavaa liiketoimintaa. Tiedottamisen kautta Satakunnan maaseutumatkailun kehitys yhtenäistyy sekä maakunnan sisällä että muun valtakunnan toiminnan kanssa ja Satakunta maakuntana nousee valtakunnalliseen näkyvyyteen. Tavoitteisiin pääsemiseksi toimenpiteet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjien sekä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten matkailun kehittäjätahojen kanssa. Hanke koskee useita toimialoja ja on kaikille Satakunnan maaseutualueella toimiville yrittäjille avoin hanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8432

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

27.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
kommunikation
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt