Hanke
Utvecklingsprojekt - 180259

Satakunta lautasella – Sikses parhaat maut

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.12.2021 - 29.04.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Satakunta lautasella – Sikses parhaat maut -hankkeen tavoitteena on nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen uusien ilmastokestävien innovaatioiden sekä tuote- ja ruokaratkaisujen kehittäjänä. Hankeen aikana on tarkoitus luoda koko maakuntaa koskevaa ruokaketjua tukevaa materiaalia verkkoon, tuplata hankkeen sosiaalisen median kanavien kävijät, parantaa hankemateriaalien saavutettavuutta. Lisätä satakuntalaisen ruokaketjun vientiosaamista ja lisätä maakuntien välistä yhteistyötä. Nostaa luonnontuotteet lähikeittiöihin ja löytää luonnontuotteille vientimahdollisuuksia. Saada uudet lisäarvotuotteet ketterästi kauppoihin Samalla säilyttää maakunnan korkea lähiruokavalikoima ja kasvu maakunnan kaupoissa. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään lähiruoka verkoston vahvistamiseen, myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, luonnontuotteisiin, yhteistyötoimien jalkautukseen ja lähiruokakoordinaatioon yhdessä ruokasektorin koordinaation kanssa. Toimenpiteet on jaettu eritoimijoiden kesken hankesuunnitelmassa ja niiden toteutusta seurataan koko hankeajan. Satakunnasta on muodostunut hankkeen päätyttyä monipuolisesti toimiva ja kiinnostava ruokamaakunta, josta sen parissa toimivat toteuttajaorganisaatiot viestivät ja innostavat. Kohderyhmät kokevat avautuneista kauppa- ja vientiväylistä arvonlisäystä, johon kannattaa jatkossakin kiinnittää huomiota. Hankkeen toimenpiteillä syntyvä toiminta antaa satakuntalaiselle ruokaketjulle mahdollisuuden tulla näkyväksi isosti seuraavan ohjelmakauden alkaessa. Olemme vastuullisia ja luotettavia toimijoita ruokaketjun kehittäjinä ja viestijöinä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180259

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
eko
fjäderfä
grönsaksodling
husdjursproduktion
jordbruk
kommunikation
korta distributionskedjor
marknadsföring
matturism
naturprodukter
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling
sociala medier
svin
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt