Projekt
Utvecklingsprojekt - 136171

Satakuntalaisen lintu-ja luontoharrastuksen paikallishistorian tallenus- ja koulutushanke

Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry

01.02.2021 - 14.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoite on luoda asiantuntijoiden koulutuksella mahdollisuudet tallentaa katoavaa satakuntalaista lintu- ja luontoharrastuksen paikallishistoriaa sekä sen kirjallista että visuaalista perintöä. Jos tätä työtä ei tehdä nyt aineiston keränneiden ikäännyttyä, on ilmeinen riski, että pääosa monen aktiivisesti luonnossa liikkuneen ja havaintojaan kirjanneen työstä katoaa. Ilman asiantuntevaa kokoamista ja arkistoimista materiaalia ei löydetä eikä osata tulkita, mikäli se jää esimerkiksi perikuntien haltuun tai luokittelemattomasti yhdistyksen arkistoon. Tällä hetkellä tiedossa olevat päiväkirjat, valokuvat ja lehtiarkisto ovat ainutlaatuisia dokumentteja, joita ei voi korvata muilla tallenteilla. Hankkeen aikana aktivoidaan ja koulutetaan harrastajia digitaalisen perinnetallennuksen osaajiksi tavoitteisiin nähden riittävälle osaamistasolle. Tuotetulle sisällölle on monenlaisia mahdollisia käyttökohteita, kun arkisto on ensin koottu ja järjestetty, ja siihen on pääsy yhdistyksen kotisivuilta. Hakijalla on sisällön ja käytön osalta asiantuntijarooli, ja kumppaniksi valittavalla yrityksellä tarvittava osaaminen koulutuksen, digitoinnin ja arkistoinnin toteuttamiseksi. Lisätietoja: puheenjohtaja Heli Perttula, heli.k.perttula(at)gmail.com, www.satakunnanlinnut.fi ja https://www.facebook.com/PorinLintutieteellinenYhdistysRy/.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

136171

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

14.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner