Projekt
Utvecklingsprojekt - 22285

SataVarMa- Mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantaminen Lounais-Suomessa

ProAgria Länsi-Suomi ry

01.06.2016 - 22.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mansikka on maassamme ja myös Lounais-Suomen alueella tärkein marjakasvi. Suomen mansikkaviljelmistä viidesosa sijaitsee Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Mansikan markkinatilanne on hyvä, mutta tuotannon kannattavuus on alueella heikkoa. Tämä johtuu erityisesti investointeihin ja työajankäyttöön nähden matalista satotasoista, jotka ovat huomattavasti alempia kuin naapurimaissamme ja alempia kuin useissa vastaavilla tai ankarammilla ilmasto-alueilla Suomessa. Tässä hankkeessa syntyy yhteistyöverkosto, jossa tutkimustiedon, neuvontaosaamisen tuen ja viljelijöiden kokemusperäisen tietämyksen yhdistäminen luo mahdollisuuksia uusien kestävien mansikan viljelymenetelmien käyttöönottoon. Pääosa toiminnasta suuntautuu tiloilla tehtävään menetelmien testaukseen, esittelyyn ja kehittämiseen sekä uusiin käytäntöihin ohjaamiseen. Keskeisinä malleina käytetään pohjoiseurooppalaisia käytäntöjä niistä maista, joissa tuotantotasot ovat 2-4-kertaiset omiimme nähden. Hanke uudistaa alueen mansikanviljelyä siten, että sen kannattavuus paranee. Tätä varten kehitetään erityisesti niitä toimintamenetelmiä, joilla hyvälaatuisen, tuorekäyttöön soveltuvan mansikkasadon määrää pinta-alaa kohti saadaan lisättyä ja tuotantovarmuutta ja kustannustehokkuutta kasvatettua. Ne koskevat erilaisia viljelyteknisiä ratkaisuja kuten viljelmän perustamistapaa ja hoitokäytäntöjä, jotka testataan ja jalkautetaan hankkeessa. Hoidon ohjaamiseksi käyttöön tuodaan modernia mobiilitekniikkaa. Samoin alueelle tuodaan uudenlainen innovatiivinen vertikaaliviljelyjärjestelmä. Uusista lajikkeista etsitään viljelyvarmoja vaihtoehtoja viljelmille satokauden pidentämiseksi ja niiden houkuttelevuutta kuluttajille selvitetään. Tilojen taimituotannolle ja marjojen säilymiseen etsitään ratkaisuja. Hankkeen vaikuttavuus tullaan näkemään alueen lisääntyvänä, kestävin menetelmin toteutettuna kannattavana mansikan lähituotantona, josta hyötyy koko tuoteketju markkinointia, paikallista jatkojalostusta ja kuluttajia myöden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22285

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

22.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner