Projekt
Utvecklingsprojekt - 93517

Satotaimet Savosta

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.03.2019 - 02.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Puhtaat ja laadukkaat taimet ovat tuottavan marjatilan perusta. Tuontitaimiin ja pellolla tuotettuihin avojuurisiin taimiin sisältyy kuitenkin suuria riskejä. Taimien mukana tulleiden kasvitautien aiheuttamat sadonmenetykset ovat viime vuosina olleet huomattavat ja saattaneet aiheuttaa marjantuotannon lopettamisen joillakin tiloilla. Satotaimet Savosta -hankkeen päätavoitteena on kehittää toteuttamiskelpoinen ja kannattava tuotantomenetelmä kotimaisten mansikan satotaimien tuotantoon. Rönsyjen tuotannossa hyödynnetään LED-valotekniikkaa, jolloin taimikasvatusvaiheeseen päästään nopeasti ja pystytään hyödyntämään kasvukausi taimien jatkokasvatukseen tehokkaasti. Kukkasilmujen indusoimiseen selvitetään lyhytpäiväkäsittelyn soveltuvuutta paakkutaimikasvatuksessa. Tavoitteena on löytää optimiolosuhteet ja käsittelyt kaikissa taimituotannon vaiheissa satopotentiaaliltaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisten taimien tuottamiseen. Hankkeen aikana selvitetään myös taimituotannon ongelmakohtia, kuten tautiriski ja sääolosuhteiden vaikutusta kukinnan indusointiin, joihin pyritään löytämään ratkaisuja. Satotaimet Savosta -hankkeessa kehitetään mansikan ympärivuotinen rönsy- ja satotaimituotanto, missä taimituotanto tulee kiinteäksi osaksi marjantuotantoketjua. Tuotettu taimimateriaali on paakkusatotainta (tray- taimi), mutta myös pienemmän kennotaimen kasvatusta selvitetään. Hankkeen tuloksena tuotetaan käytännön ohjeet puhtaiden satotaimien tuottamiseen. Hankkeen vaikutuksesta kotimaisten satotaimien tuotantomenetelmät kehittyvät ja niiden tuotannon kannattavuus saadaan selville. Pitkällä aikavälillä marjantuotannon kotimaisuusaste nousee, kotimaisten satotaimien saatavuus paranee ja alalle saadaan uusia yrittäjiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n/Marjaosaamiskeskus, Itä-Suomen Yliopiston ja Luonnonvarakeskus Suonenjoen toimipisteen kanssa. Toteutuksessa hyödynnetään em. laitosten infraa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93517

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

02.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner