Projekt
Utvecklingsprojekt - 180551

Satotason nosto Länsi-Suomessa

ProAgria Länsi-Suomi ry

01.01.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Satotasojen nostaminen on edellytys Suomen maatalouden kilpailukyvylle nykyisessä toimintaympäristössä, jossa maailmanmarkkinat määräävät tuotteiden hinnat. Satotasojen nostaminen varmistaa myös hiilensidonnan tehostamisen, tuotantopanosten tehokkaan käytön ja huoltovarmuuden erityisissä olosuhteissa. Vaikka lajikkeet, tuotantopanokset ja tekniikka ovat kehittyneet, niin keskisatojen nousua haittaavat sään ääriolosuhteet, peltomaan kasvukunnon heikentyminen ja viljelykiertojen yksipuolistuminen karjatalouden vähentyessä. Satotason nosto -hankkeen tavoitteena on viljelykasvien hehtaarisatojen parantaminen mm. tuotantopanosten tehokkaammalla hyödyntämisellä. Tämä on hyvin merkityksellistä ilmaston ja tukitasojen myötä muuttuvassa viljely-ympäristössä. Tavoitteena on yhteistyön ja osaamisen lisääminen, kokeilukulttuurin vahvistaminen, riskien hallinta sekä uusien teknologioiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Sadon määrän lisäksi tavoitteena on viljelykasvien laadun, tuotannon menetelmien ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä viljelykäytäntöjen muokkaaminen ilmastoystävällisiksi. Keskeisenä hyötynä on kasvinviljelyn ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä viljelijöiden tulevaisuudenuskon vahvistaminen. Hanketta toteutetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Toteutuksesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi, tuensiirtokumppanina toimii MTK-Varsinais- Suomi. Yhteistyökumppaneina ovat Avena Nordic Grain Oy, Raisio Oyj, SLC rf (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf) ja FHS (Finska Hushållningssällskapet). Hankkeen viestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä MTK-Satakunnan ja MTK Varsinais-Suomen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180551

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner