Hanke
Utvecklingsprojekt - 144948

Satotason nosto Uudellamaalla – esiselvitys

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.12.2020 - 29.04.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on Uudenmaan alueen viljelijöiden aktivoimiseen ja tiedottamiseen tähtäävä esiselvityshanke, jonka tulosten pohjalta on tarkoitus valmistella ympäristötoimia tukeva satotason nostoon tähtäävä jatkohanke Etelä-Suomen alueelle. Keskeisenä hyötynä on maatalouden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä lähialueiden eli Viron ja Ruotsin toimintamalleja ja niistä saatuja tietoja. Esiselvityshankkeen tavoitteena on - tunnistaa keskeiset erot Viron, Ruotsin ja Suomen satotasojen muodostumisessa lähes samalla leveyspiirillä - syyskasvien viljelyn lisäysmahdollisuudet ja niihin liittyvät toimet Etelä-Suomessa suhteessa Viron ja Ruotsin toimintatapoihin - varmistaa kasvintuotannon ympäristöystävällisiä toimenpiteitä - edistää Uudenmaan alueen maataloustuotantoa vähemmän ympäristöä kuormittavasti Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Etelä-Suomi ry ja osatoteuttajana Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144948

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

29.04.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
jordbruk
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt