Projekt
Utvecklingsprojekt - 212040

Savolainen metsäkeskustelu. Metsät, metsäsuhteet ja metsänomistajuus arvoonsa Etelä-Savossa -hanke 2023-2024

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.05.2023 - 30.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsänomistajuus on muutoksessa. On ennakoitu, että metsänomistajakunnassa tapahtuu lähitulevaisuudessa laaja sukupolvenvaihdos. Sen seurauksena metsänomistajiksi tulee yhä useammin ihmisiä, jotka eivät välttämättä tunne metsiään. Uudet sukupolvet ovat myös entistä vähemmän sidoksissa metsäänsä taloudellisesti tai henkisesti. Tavoitteet ja odotukset metsälle monipuolistuvat. Globaalien megatrendien, ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuushaasteiden, myötä metsät maailmalla, Suomessa ja Etelä-Savossa ovat nousseet julkisen keskustelun polttopisteeseen. Metsät ovat tärkeitä omistajalleen, yhteiskunnalle, ympäristölle ja teollisuudelle. Intressejä on monia ja ne ovat osittain ristiriitaisiakin. Metsäkeskustelu on kärjistynyt. Savolainen metsäkeskustelu. Metsät, metsäsuhteet ja metsänomistajuus arvoonsa Etelä-Savossa -hanke 2023-2024 -hanke luo menetelmiä ja fasiliteetteja metsän, metsänomistamisen ja metsäammattilaisuuden arvostuksen kehittämiseksi. Lähestymistapana on Kansallisessa metsästrategiassa tunnistettu metsäsuhde -ajattelu. Hanke selvittää metsäsuhteiden hyödyntämismahdollisuuksia metsänomistajien ja tulevien metsänomistajien päätöksen teon tukemisessa sekä julkisen metsäkeskustelun edistämiseksi arvostavammaksi ja moniääniseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212040

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

30.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner