Projekt
Utvecklingsprojekt - 206097

Savon Helmiä

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.09.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Savon Helmiä on hanke, jossa kirkastetaan Kuopion ympäristön kulttuurikohteiden asiakaskokemusta ja luodaan uusia liiketoimintakonsepteja. Hankkeen tavoitteena on luoda Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueen perinne-, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten kanssa uusia matkailuun liittyviä palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja. Kehittää uusia palveluja, joissa historia ja nykyaika kohtaavat tarinoiden ja digitaalisuuden keinoin. Samalla aktivoidaan alueen toimijoita yhteiskehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan sekä mahdollistetaan tulevaisuuden työpaikkojen rakentaminen nuorille luovien alojen työntekijöille. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta keskeisestä työpaketista, joissa kartoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurikohteita ja tehdään markkinaselvitykset (TP1), rakennetaan palvelukokonaisuuksia käyttäjälähtöisen palvelukehittämisen palvelumuotoilun keinoin (TP2), kuvataan sanallisesti ja kuvallisesti uudet palvelukonseptit suomeksi ja englanniksi testaten samalla eri palvelutuotteille sopivia jakelukanavia (TP3).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

206097

Startdatum

30.09.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner