Hanke
Utvecklingsprojekt - 206097

Savon Helmiä

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.09.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Savon Helmiä on hanke, jossa kirkastetaan Kuopion ympäristön kulttuurikohteiden asiakaskokemusta ja luodaan uusia liiketoimintakonsepteja. Hankkeen tavoitteena on luoda Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueen perinne-, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten kanssa uusia matkailuun liittyviä palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja. Kehittää uusia palveluja, joissa historia ja nykyaika kohtaavat tarinoiden ja digitaalisuuden keinoin. Samalla aktivoidaan alueen toimijoita yhteiskehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan sekä mahdollistetaan tulevaisuuden työpaikkojen rakentaminen nuorille luovien alojen työntekijöille. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta keskeisestä työpaketista, joissa kartoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurikohteita ja tehdään markkinaselvitykset (TP1), rakennetaan palvelukokonaisuuksia käyttäjälähtöisen palvelukehittämisen palvelumuotoilun keinoin (TP2), kuvataan sanallisesti ja kuvallisesti uudet palvelukonseptit suomeksi ja englanniksi testaten samalla eri palvelutuotteille sopivia jakelukanavia (TP3).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

206097

Aloituspäivämäärä

30.09.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism
byaverksamhet
kommunikation
kultur
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt