Projekt
Utvecklingsprojekt - 276936

Savon maatalouden tulevaisuuskuvat

Luonnonvarakeskus

- 29.04.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Savon maatalouden tulevaisuuskuvat -hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke), Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun yhteistyönä. Hanke toteutetaan Pohjois- ja Etelä-Savon maakunnissa sen varsinaisia kohderyhmiä ja suoria hyödynsaajia ovat alueen maatalousyrittäjät, elintarviketeollisuus ja alan neuvonta. Välillisinä kohderyhminä hankkeesta hyötyvät tutkimus- ja oppilaitokset. Myönteisten ympäristö- ja eläinten hyvinvointivaikutusten kautta välillisenä kohderyhmänä on periaatteessa koko yhteiskunta. Hankkeen päätavoitteena on luoda visio Savon maatalouden kestävästä tulevaisuudesta nostamalla esille myös valtavirrasta poikkeavia skenaarioita ja tulevaisuuskuvia. Hankkeen toimenpiteissä: 1) muodostetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia siitä, millaisesta maataloustuotannon harjoittamisesta Pohjois- ja Etelä-Savon nuoret haaveilevat, 2) nostetaan esille tuotantomalleja, joilla modernit nautatilat voivat tuottaa maitoa ja naudanlihaa mahdollisimman ympäristö- ja resurssitehokkaasti, 3) muodostetaan malleja, jotka tukevat nykyistä paremmin hankealueen maatalousluonnon monimuotoisuutta, 4) jaetaan hankkeessa syntyvää tietoa ajantasaisesti kohderyhmille. Toimenpiteiden perusteella luodaan visio Savon maatalouden kestävästä tulevaisuudesta. Visio toimii herättelijänä, keskustelun pohjana ja strategiavalintojen tukena, ja siinä on paikka monenlaisille tavoitteille, tiloille, viljelijöille ja toimintamalleille, jotka kaikki viitoittavat tietä nykyistä kestävämpään suuntaan. Maatalousyrittäjät voivat hyödyntää hankkeen välittämää tietoa suoraan yritystoiminnassaan. Tämä mahdollistaa toisaalta nykyistä monimuotoisemman yritysrakenteen ja paremmat mahdollisuudet maatalousympäristöjen biodiversiteetin lisäämisen mutta toisaalta myös modernien nautatilojen keskittymisen ilmastotehokkaaseen ja vähähiiliseen tuotantoon.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276936

Slutdatum

29.04.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner