Hanke
Utveckling - 55885

Segeljakten Alanta – skrovbyggnation

Segeljaktsföreningen Alanta rf

26.09.2017 - 30.10.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Detta projekt syftar till att överföra kunskap från en nuvarande äldre generation båtbyggare till en grupp yngre lärlingar. Detta sker genom byggandet av segeljakten Alanta i Sjökvarteret i Mariehamn som är en rekonstruktion av en åländsk jakt från mitten på 1800-talet. Bygget och byggmetoderna kommer noggrant att dokumenteras, för att fungera som ett stöd för initiativtagare till liknande projekt och båtbyggare. I praktiken kommer en båtbyggnadsmästare att hyras in. Denne kommer sedan att lära upp tre till fyra lärlingar (som redan är båtbyggare) i byggmetodens speciella facetter. Deras arbete dokumenteras av dem själva löpande med bilder och film, samt så ofta som möjligt även av externa filmare. Projektet är med på förteckningen över projekt som skall leda till att klinkbygge av båtar klassas som ett immateriellt världsarv av UNESCO. Den valda byggtekniken på "klink utan mallar" är unik för de nordiska länderna och denna kulturellt värdefulla hantverksmetod kommer genom projektet att föras vidare till ny generation båtbyggare. Resultatet blir således överförd kunskap och dokumenterad byggmetod. Dokumentationen kommer att finnas i bokform, som ett antal filmer och klipp samt som beskrivningar i en databas. Denna projektdatabas kommer att vara tillgänglig för EBA, european boating association. Vi kommer att dokumentera arbetet med film, stillbilder och i text. Det råmaterialet kommer sedan att överföras till Ålands Museum och Ålands Sjöfartsmuseum för att där kunna arkiveras och vara lätt tillgängligt för alla som har intresse av det.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

55885

Aloituspäivämäärä

26.09.2017

Loppumispäivämäärä

30.10.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, lokalt

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt