Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 67999

Seglingscenter/klubblokal

Ekenäs Segelsällskap r.f.

23.03.2018 - 14.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet innefattar byggandet av ett seglingscenter med tillräckliga förvaringsutrymmen för juniorverksamhetens utrustning, vilket är en förutsättning för att segelsällskapet skall kunna utveckla sin verksamhet och då speciellt arbetet till förmån för regionens juniorer. Byggnaden kommer att fungera som skolningsutrymme för juniorer och medlemmar samt som bas för sällskapets båtbesiktningsmän. Juniorskolningen omfattar, förutom båthantering och seglingsteknik, även information om hur man rör sig i naturen i allmänhet och skärgården i synnerhet. Projektets målgrupp är förutom medlemmarna, speciellt regionens juniorer, vilka kan dra nytta av skolnings- och träningsverksamheten. Segelsällskapets målsättning är att med hjälp av ändamålsenliga utrymmen ytterligare förbättra sitt juniorarbete och ge fler juniorer möjlighet att delta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67999

Startdatum

23.03.2018

Slutdatum

14.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner