Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 67999

Seglingscenter/klubblokal

Ekenäs Segelsällskap r.f.

23.03.2018 - 14.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet innefattar byggandet av ett seglingscenter med tillräckliga förvaringsutrymmen för juniorverksamhetens utrustning, vilket är en förutsättning för att segelsällskapet skall kunna utveckla sin verksamhet och då speciellt arbetet till förmån för regionens juniorer. Byggnaden kommer att fungera som skolningsutrymme för juniorer och medlemmar samt som bas för sällskapets båtbesiktningsmän. Juniorskolningen omfattar, förutom båthantering och seglingsteknik, även information om hur man rör sig i naturen i allmänhet och skärgården i synnerhet. Projektets målgrupp är förutom medlemmarna, speciellt regionens juniorer, vilka kan dra nytta av skolnings- och träningsverksamheten. Segelsällskapets målsättning är att med hjälp av ändamålsenliga utrymmen ytterligare förbättra sitt juniorarbete och ge fler juniorer möjlighet att delta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67999

Aloituspäivämäärä

23.03.2018

Loppumispäivämäärä

14.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt