Hanke
Utvecklingsprojekt - 101908

SEIC 2nd generation- for improved sustainable livelihoods in countryside

Kehittämisyhdistys Sepra ry

31.07.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kansainvälisen hankkeen tavoitteena on edistää alueen maaseutuyrittäjien ja maaseudulla toimivien yhdistysten toimintavalmiuksia alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi yhdessä toimien. Hankkeella tuetaan toimijoiden kansainvälistymistä yhteistyössä eri alueiden toimijoiden kanssa sekä rakennetaan kumppanuuksia yli valtakunnan rajojen Viroon sekä Latviaan. Hankkeen keskeisimpiä toimintamuotoja ovat kohderyhmille suunnatut yhteistyötapaamiset kotimassa, työpajat ja opintoretket kumppanimaihin. Lisäksi hankkeessa nostetaan esiin alueen matkailumahdollisuuksia kansainväliselle www.seic.ee sivuston avulla. Keskeinen osa hanketta on löytää yrittäjille, yhteisöjen edustajille ja nuorille vaihtokumppaneita yhteistyömaista, jotta nämä pääsevät kansainvälistymisen alkuun hyvin matalalla kynnyksellä toteuttamalla osana hanketta 2-4 päivän 'vaihtoja' ja isännöimällä vastaavasti kansainvälisten toimijoiden vierailuja. Niiden osalta, joilla on jo hieman kokemuksia kansainvälistymisestä viedään toimintaa eteenpäin erityisesti teematyöpajojen ja opintomatkojen avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101908

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

2

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
nätverk
samhörighet
turism
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt