Hanke
Utvecklingsprojekt - 102013

Seinäjoen seudun uudistuvat ruokatarinat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.09.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Pohjanmaa on vahva ruokamaakunta, Ruokaprovinssi, jossa perinteet ja moderni, innovatiivinen ruokatuotanto näyttäytyvät vahvoina. Alueen elintarviketalous perustuu paitsi paikallisiin raaka-aineisiin, myös asukkaiden vahvaan ruokaidentiteettiin ja -osaamiseen. Näistä molemmista ammentaen ruokamaakunta elää tulevaisuudessakin vahvana ja perinteisten tuotteiden rinnalle syntyy jatkuvasti uusia tuoteinnovaatioita. Alueen asukkaiden monipuolinen ruokaosaaminen ja elävä kiinnostus alaan Kansalaisten ruokaprovinssi on perusta koko elintarviketalouden elinvoimalle. Kiinnostus oman maakunnan ruokaan ja ruokakulttuuriin vahvistaa asukkaiden positiivista suhtautumista ruokaketjun elinkeinoihin, vahvistaa ruokaidentiteettiä ja saa nuoret hakeutumaan alan opintoihin. Seinäjoen seudun uudistuvat ruokatarinat -hankkeessa kerätään sata ruokatarinaa, jotka sisältävät paikallista ruokatietoa ja -osaamista. Pääkohteena ovat Seinäjoen seudun paikallisyhteisöjen (nykykunnat, entiset kunnat ja kylät) paikalliset ruokatarinat, -neuvot, ohjeet ja legendat. Tarinat kootaan yhteiseksi sähköiseksi julkaisuksi ja niiden pohjalta toteutetaan 14 kpl tarinoita käytäntöön kokeilevia Ruokaprovinssiklubeja alueen asukkaiden ruokaharrastuneisuuden lisäämiseksi ja inspiraation lähteeksi. Hankkeen kohderyhmää ovat ruoasta kiinnostuneet ihmiset Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan koko alueella sekä Kurikan kaupungin Jalasjärven alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019-31.3.2021. Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Maa- ja kotitalousnaisten ryhmä yhteistyössä Turun yliopiston elintarvikekehityksen Seinäjoen tutkimusyksikön kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102013

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt