Projekt
Utvecklingsprojekt - 49163

Seitsemisen ja Helvetinjärven luontomatkailun kehittämisen yritysryhmähanke

Metsähallitus

01.12.2017 - 10.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsähallituksen luontopalvelut ja Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoihin toiminnallaan kytkeytyvä yritysryhmä, jonka muodostavat LuontoLeena, Kaitajärven tila, Seikkailusyke, Särkilammin tila ja Seitseminen Osuuskunta, jotka kehittävät yhdessä Metsähallituksen kanssa alueen luontomatkailupalveluja. Palvelujen kehittämiseksi sekä palvelujen saatavuuden ja alueen vetovoiman ja saavutettavuuden parantamiseksi perustetaan yritysryhmähanke, jonka avulla voidaan edesauttaa merkittävästi yritysten verkostoitumista, yhteisten palvelutuotteiden sekä yhteisen markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämistä. Kansallispuistojen ja luontokeskusten kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomen kansallispuistoihin kohdistuva kansainvälinen kiinnostus on lisääntynyt merkittävien kansainvälisten matkailuorganisaatioiden huomioitua vuosina 2016-2017 Suomen luonto ja kansallipuistot matkaikohdesuosituksissaan. Myös Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen kävijämäärien uskotaan lisääntyvän voimakkaasti, mutta kävijämäärien kasvu edellyttää alueiden saavutettavuuden sekä markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämistä. Metsähallituksen järjestämissä kehittämistyöpajoissa todettiin vahvasti tarve alueiden luontomatkailun yhteiselle kehittämiselle, jolla mahdollistettaisiin nykyistä parempi alueen ja palveluiden saavutettavuus ja helpotettaisiin palvelujen ostoa. Kansallispuistot tuottavat terveyttä ja hyvinvointia niin matkailijoille kuin paikalliselle väestölle. Polkuverkostot palveluvarustuksineen tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja nauttimiseen. Alueen yrittäjien tarjoamat palvelut madaltavat niin yksittäisten luonnossa liikkujien kuin ryhmämatkailijoiden luontoon lähdön kynnystä. Kansallispuistomatkailulla on merkittävä vaikutus paikallistalouteen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49163

Startdatum

01.12.2017

Slutdatum

10.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner