Hanke
Utvecklingsprojekt - 157500

Selvitys Keski-Suomen matkailuyritysten digitaalisesta kyvykkyydestä

FlowHouse Oy

31.05.2021 - 29.11.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Matkailuyrityksillä ja organisaatioilla on monenlaisia tarpeita, innovatiivisia ideoita ja ne ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Organisaatioiden valmiudet ovat vaihtelevalla tasolla ja aina tarpeet, toiveet ja kyvykkyydet eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaikuttaa myös kehityshankkeiden tulosten käyttökelpoisuuteen. Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta voitaisiin kehittää, jos edellä kuvatut osakokonaisuudet ovat paremmin tunnistettavissa ja siten yhteensovitettavissa. Koronaviruspandemia on aikaansaanut maailmanlaajuisen digiloikan kuluttajien käyttäytymisessä ja asenteissa, jonka seurauksena etenkin matkailutoimialan liiketoiminta on digitalisoitumassa voimakkaasti. Tässä kehityksessä suomalaisten ja keski-suomalaisten matkailuorganisaatioiden on pystyttävä kohdentamaan voimavaransa mahdollisimman tehokkaasti kilpailukyvyn turvaamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys matkailuyritysten tämänhetkisistä liiketoiminnan ja digitaalisen myynnin tarpeista, kyvykkyyksistä sekä tarjolla olevista hanke- projektipalveluista. Selvitystyön pohjalta analysoidaan miten tarpeet ja tarjottavat palvelut kohtaavat ja miten havaittuja aukkokohtia voidaan paikata.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157500

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

digitalisering
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt