Projekt
Utvecklingsprojekt - 108319

Selvitys liikennepalveluiden tilanteesta harvaan asutulla maaseudulla

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

01.11.2019 - 29.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pitkään jatkunut väestön väheneminen harvaan asutulla maaseudulla on vaikeuttanut joukkoliikenteen ja liikennepalvelujen toteuttamista ja heikentänyt kannattavuutta. Heinäkuussa 2018 voimaan astuneen uuden liikennepalvelulain tuomat muutokset sekä samaan aikaan toteutettu Kelan taksipalvelujen kilpailutus lisäsivät liikennepalvelujen tuottamisen haasteita. Liikennepalvelulain ja Kela-kilpailutuksen maaseutuvaikutusten arviointi ja todentaminen harvaan asutulla maaseudulla on tärkeää, jotta saadaan faktatietoa palvelujen kehittämiseen. Kehittämistä tarvitaan palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi, liikennepalveluja tuottavan yritystoiminnan edellytysten turvaamiseksi sekä julkisen sektorin kustannusten kasvun hillitsemiseen. Kaikki em. asiat ovat merkityksellisiä maaseudun kuntien elinvoiman ylläpitämisessä. Hankkeessa selvitetään liikennepalvelujen kokonaisuus sekä nykytila (määrät, kustannukset) harvaan asutun maaseudun kunnissa. Lisäksi kootaan tietoa liikennepalvelulain sekä Kela-kilpailutuksen maaseutuvaikutuksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi ja kokeiluiksi kerätyn tiedon analyysin sekä kumppanuuspöytien tulosten pohjalta. Hanke toteutetaan Pohjois-Savossa Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnissa ajalla 1.11.2019 - 30.4.2020. Tuloksia hyödynnetään kuntien ja toimijoiden kehitystyön sekä uudenlaisten toimintamallien suunnittelussa ja suuntaamisessa sekä pilottien ja kokeiluiden suunnittelussa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa liikennepalvelujen saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla sekä pysäyttää kuntien liikennepalveluiden kustannusten kasvu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

108319

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

29.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner