Projekt
Utvecklingsprojekt - 156827

Seppälän hyvinvointinavetan esiselvitys

Kajaanin kaupunki

01.05.2021 - 31.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalouden ja elintarviketuotannon eettisyys, läpinäkyvyys ja hiilipäästöt ovat olleet viime vuosina paljon keskustelussa. Tämän vuoksi tuotanto-olosuhteita voi ja täytyy jatkuvasti kehittää eteenpäin. Kehittämismahdollisuuksia on esimerkiksi säännöllisten tai reaaliaikaisten mittausten tuominen tuotannon eri osa-alueille sekä mittausten tuottaman tiedon tekeminen julkiseksi kuluttajille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille. Hankkeen tavoitteena on selvittää KAO:n Seppälän navetan kehittämis- ja korjausmahdollisuuksia etenkin tuotantoeläinten, mutta myös siellä työskentelevien ja vierailevien henkilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään tuotannon läpinäkyvyyden lisäämisen vaihtoehtoja, millä voisi olla myönteisiä vaikutuksia myös elintarvikkeiden arvoketjussa. Hanke lisää tietoa myös ympäristön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä: Hankkeessa selvitetään lannan varastoinnin ja käsittelyn eri vaihtoehtoja huomioiden niiden ilmastovaikutukset. Myös pellon kasvukunnon tehostamiseen tehdään selvitystä ja käytännön kokeilu. Hankkeen vastuullinen päätoteuttaja on Kainuun ammattiopisto ja osatoteuttajana toimii Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva Mittaustekniikan yksikkö. Hanke kestää 12 kk ja hankkeen budjetti on 78 451 €.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

156827

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner