Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 201055

Seppälän vesiosuuskunnan varavesiyhteys

Seppälän vesiosuuskunta

18.04.2022 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmajoen kunnan Seppälän kunnanosassa jo 1960-luvulta lähtien talousvettä asiakkailleen toimitta- nut Seppälän vesiosuuskunta toteuttaa uuden varavesiyhteyden Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitok- sen verkostoon. Osuuskunta toimittaa noin 150 asiakkaalleen talousvettä vuosittain noin 20 000 m3. Uuden varavesiyhteyden avulla vesiosuuskunnan asiakkaiden talousveden saanti saadaan turvattua mahdollisten poikkeus- tai häiriötilanteiden aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

201055

Startdatum

18.04.2022

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner