Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 93959

Septiverkosto kuntoon (SeVeKu)

Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry;Håll Skärgården Ren - Pidä Saaristo Siistinä rf

03.06.2019 - 06.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa. PSS ry tukee työllään Suomen merialueiden ja sisävesien, rantojen ja saariston puhtaana pitämistä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan, että vesilläliikkujat pystyisivät toimimaan vesillä oikein ja lainmukaisesti. PSS ry:llä on jäseniä noin 12500. Yhdistyksen rahoitus koostuu jäsenmaksuista, ympäristöministeriöltä saatavasta toiminta-avustuksesta sekä yrityksiltä. Hankkeen tavoitteena on hankkia kaksi uutta ja nykyaikaisia veneiden käymäläjätteen imutyhjennyslaitteistoa eteläisen Saimaan alueelle. Nyt tehtävillä uudistuksilla varmistetaan, että Pidä Saaristo Siistinä ry:n imutyhjennyslaiteverkosto on veneilijöiden käytössä jatkossakin. Saimaan imutyhjennysverkoston vastaanottokapasiteetti kasvaa merkittävästi. Uusiin imutyhjennyslaitteisiin tullaan asentamaan myös säiliön täyttymistä vahtiva sensori, jonka avulla täyttymisastetta voidaan seurata mantereelta ja tyhjennys ajoittaa siten, että se on logistisesti, ja laitteen käytettävyyden kannalta optimaalisinta, ollen samalla ympäristöystävällistä, kun vältytään turhilta tarkastuskäynneiltä. Sensorin lisäksi laitteisiin tullaan asentamaan käyttö/kävijälaskurit, jotta saadaan konkreettisia lukuja imutyhjennyslaitteiden käyttäjämääristä. Tällä hetkellä määristä pystytään antamaan vain karkeita arvioita. Hanke on kaksivuotinen (2019-2020) ja se edistää vesiympäristön suojelua sekä parantaa matkailun ja vesillä liikkumisen ympäristöystävällistä kehittymistä, se viestii myös imagollisesti ympäristömyönteisestä ja aikaansa seuraavasta seutukunnasta. Vain riittävän kattavaa ja toimivaa verkostoa hyväksikäyttäen veneilijällä on mahdollisuus toimia käymäläjätevesien osalta vesillä oikein, turvallisesti ja lainmukaisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93959

Startdatum

03.06.2019

Slutdatum

06.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner