Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 204365

Servicebyggnad

Sundom Idrottsförening r.f.

01.06.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Öjberget ligger mitt i Sundom by och är ett välbesökt rekreationsområde för såväl bybor som andra. Förutom Sundom IF ordnar många föreningar regelbundet evenemang och träffar utgående från Öjberget. Verksamheten begränsas dock av att det inte finns någon servicebyggnad på området som skulle vara tillgängligt för Sundomborna. Efter åratal av planering ämnar nu Sundom IF skrida till verket och råda bot på dessa brister och bygga den servicebyggnad som Sundomborna och de som besöker Öjberget är förtjänta av. I planeringen av servicebyggnaden har man satsat på att byggnaden skall kunna anpassas till olika funktioner och tillfällen. I planlösningen har man tagit i beaktande möjligheten till att t.ex. dela allrummet i två utrymmen, tex. omklädningsrum eller mötesrum för två olika grupper. På hela Öjbergets område finns ingen offentlig toalett för fysiskt funktionsnedsatta. I planlösningen finns en lättillgänglig WC som man kan ta sig till via en skild ingång och som kan vid behov vara öppen för allmänhet även då servicebyggnaden annars inte är öppen. Som helhet har i planeringen lyfts fram mångsidighet, tillgänglighet och funktionalitet. Servicebyggnaden byggs ekologiskt och energieffektivt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

204365

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner