Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129194

Servicebyggnad för näridrottsarena och aktivitetspark i Prästkulla

Prästkullanejdens Hembygdsförening r.f.

01.06.2020 - 06.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att bygga en servicebyggnad i anslutning till den befintliga allaktivitetsparken och näridrottsarenan som färdigställts 9/2018 invid föreningshuset Malmåsa i Prästkulla by. Bidraget är en del av finansieringen av utveckling av landsbygden med tanke på befolkningen i Prästkulla, Nitlax och Öbytrakten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

129194

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

06.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner