Projekt
Utvecklingsprojekt - 8340

Seudullinen kyläasiamieshanke

Sastamalan kaupunki

01.06.2015 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Seudullisen kyläasiamieshankkeen päätarkoituksena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen kohdealueena ovat Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnat. Kohdealueella on noin 50 000 asukasta ja noin 70 kylää. Hanke on pituudeltaan 2,5 vuotta ja se on tavoitteena aloittaa syksyllä 2015. Kehittämishankkeen alatavoitteet kohdistuvat etenkin kylätoiminnan ja maaseutuyrittäjyyden kehittämiseen. Läpileikkaavina teemoina hankkeessa ovat yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä maaseudun markkinointi. Hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä ovat mm. erilaisten kylätilaisuuksien, yhteistyötapahtumien ja maaseutuyrittäjyysseminaarien järjestäminen, ruokareitiston muodostaminen ja opintoretkien järjestäminen maaseutuyrityksiin. Hankkeessa ollaan aktiivisessa yhteistyössä kohdealueen kyläyhdistysten, muiden kolmannen sektorin toimijoiden, luottamushenkilöiden ja virkamiesten, paikallisten tuottaja- ja yrittäjäjärjestöjen, paikallismedian sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kustannusarvioltaan 172 000 euron suuruisen hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessi. Hankkeeseen valitaan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on toteuttaa hanke yhdessä Sastamalan kaupungin maaseutujohtajan kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

8340

Startdatum

01.06.2015

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner