Hanke
Utvecklingsprojekt - 8340

Seudullinen kyläasiamieshanke

Sastamalan kaupunki

01.06.2015 - 07.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Seudullisen kyläasiamieshankkeen päätarkoituksena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen kohdealueena ovat Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnat. Kohdealueella on noin 50 000 asukasta ja noin 70 kylää. Hanke on pituudeltaan 2,5 vuotta ja se on tavoitteena aloittaa syksyllä 2015. Kehittämishankkeen alatavoitteet kohdistuvat etenkin kylätoiminnan ja maaseutuyrittäjyyden kehittämiseen. Läpileikkaavina teemoina hankkeessa ovat yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä maaseudun markkinointi. Hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä ovat mm. erilaisten kylätilaisuuksien, yhteistyötapahtumien ja maaseutuyrittäjyysseminaarien järjestäminen, ruokareitiston muodostaminen ja opintoretkien järjestäminen maaseutuyrityksiin. Hankkeessa ollaan aktiivisessa yhteistyössä kohdealueen kyläyhdistysten, muiden kolmannen sektorin toimijoiden, luottamushenkilöiden ja virkamiesten, paikallisten tuottaja- ja yrittäjäjärjestöjen, paikallismedian sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kustannusarvioltaan 172 000 euron suuruisen hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessi. Hankkeeseen valitaan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on toteuttaa hanke yhdessä Sastamalan kaupungin maaseutujohtajan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8340

Aloituspäivämäärä

01.06.2015

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt