Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 116864

Seurantalon ovi-, ikkuna- ja maalausremontti

Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry

31.01.2020 - 30.07.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Niesin seurantalo kaipaa remontointia. Vaihdetaan ovet, ikkunat, uusitaan sähköistys ja ulkomaalan talo. Seurantaloa käyttävät kyläläiset, mökkiläiset, Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry, Niesin Kyläyhdistys ry ja molempien yhdistysten jäsenet sekä näiden järjestämiin tapahtumiin osallistujat. Tavoitteena on mahdollistaa sidosrymille ympärivuotinen kohtaamis- ja toimintapaikka. Hankkeen avulla voidaan järjestää erilaisia kylätapahtumia kuten pilkkikilpailuja, tansseja, kylätapaamisia, kokouksia, kyläjuhlia sekä kutsua vierailevia esiintyjäryhmiä ja tarjota palveluja tarjoaville tahoille paikka johon kokoontua. Yhteisön jäsenet pääsevät seurantaloa hyödyntämään erilaisissa harrastuksissa. Tarjoaa mahdollisuuden virkistykseen ja kulttuuritilaisuuksiin. Hanke luo yhteisöllisyyttä kyläläisten, mökkiläisten ja Niesissä juuret omaavien kesken. Niesissä ei ole muuta paikkaa, jossa voidaan kokoontua ja järjestää erilaisia tilaisuuksia. Hankkeella tavoitellaan kyläyhteisön viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien kohentumista. Seurantalon käyttömäärää seurataan ja pyritään lisäämään. Niesissä on menossa maisemointiohjelma, jonka puitteissa seurantalon sopivuutta maisemointiin arvioidaan. Hankkeesta hyötyvät ennen kaikkea Niesin kyläläiset, jotka saava käyttöönsä kohtaamis- ja harrastuspaikan. Kyläläiset voivat virkistyä ja harrastaa seurantalolla. Toinen ryhmä, jolle hankkeesta on hyötyä ovat mökkiläiset, joille seurantalo tarjoaa samat mahdollisuudet kuin kyläläisillekin. Kolmas ryhmä on Niesissä juuret omaavat ihmiset, jotka voivat tulla ihastelemaan kaunista kylää ja seurantaloa sekä halutessaan voivat järjestää omia tapahtumiaan omilla juurillaan. Neljänsiä hyötyjiä ovat Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry ja Niesin Kyläyhdistys ry, jotka voivat järjestää seurantalolla erilaisia tapahtumia. Viidentenä hyötyjinä ovat kaupunki, seurakunta, martat, ym. järjestämällä tilaisuuksia seurantalolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

116864

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt