Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 116864

Seurantalon ovi-, ikkuna- ja maalausremontti

Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry

01.02.2020 - 16.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Niesin seurantalo kaipaa remontointia. Vaihdetaan ovet, ikkunat, uusitaan sähköistys ja ulkomaalan talo. Seurantaloa käyttävät kyläläiset, mökkiläiset, Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry, Niesin Kyläyhdistys ry ja molempien yhdistysten jäsenet sekä näiden järjestämiin tapahtumiin osallistujat. Tavoitteena on mahdollistaa sidosrymille ympärivuotinen kohtaamis- ja toimintapaikka. Hankkeen avulla voidaan järjestää erilaisia kylätapahtumia kuten pilkkikilpailuja, tansseja, kylätapaamisia, kokouksia, kyläjuhlia sekä kutsua vierailevia esiintyjäryhmiä ja tarjota palveluja tarjoaville tahoille paikka johon kokoontua. Yhteisön jäsenet pääsevät seurantaloa hyödyntämään erilaisissa harrastuksissa. Tarjoaa mahdollisuuden virkistykseen ja kulttuuritilaisuuksiin. Hanke luo yhteisöllisyyttä kyläläisten, mökkiläisten ja Niesissä juuret omaavien kesken. Niesissä ei ole muuta paikkaa, jossa voidaan kokoontua ja järjestää erilaisia tilaisuuksia. Hankkeella tavoitellaan kyläyhteisön viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien kohentumista. Seurantalon käyttömäärää seurataan ja pyritään lisäämään. Niesissä on menossa maisemointiohjelma, jonka puitteissa seurantalon sopivuutta maisemointiin arvioidaan. Hankkeesta hyötyvät ennen kaikkea Niesin kyläläiset, jotka saava käyttöönsä kohtaamis- ja harrastuspaikan. Kyläläiset voivat virkistyä ja harrastaa seurantalolla. Toinen ryhmä, jolle hankkeesta on hyötyä ovat mökkiläiset, joille seurantalo tarjoaa samat mahdollisuudet kuin kyläläisillekin. Kolmas ryhmä on Niesissä juuret omaavat ihmiset, jotka voivat tulla ihastelemaan kaunista kylää ja seurantaloa sekä halutessaan voivat järjestää omia tapahtumiaan omilla juurillaan. Neljänsiä hyötyjiä ovat Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ry ja Niesin Kyläyhdistys ry, jotka voivat järjestää seurantalolla erilaisia tapahtumia. Viidentenä hyötyjinä ovat kaupunki, seurakunta, martat, ym. järjestämällä tilaisuuksia seurantalolla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

116864

Startdatum

01.02.2020

Slutdatum

16.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner