Projekt
Utvecklingsprojekt - 14220

SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä

Luonnonvarakeskus

01.01.2016 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Agrometsätaloudessa maataloustoimintaa harjoitetaan joko metsässä tai pellon ja metsän rajapinnassa. Tähtäimessä on suunnitelmallinen ja aktiivinen metsän ei-puupohjaisten elintarvikkeiden tuotanto. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa näitä uusia agrometsätalouden liiketoimintamalleja. Esimerkkinä sienten puoliviljelyn ja aktiiviviljelyn mallit. Kiina on maailman suurimpia viljeltyjen sienten tuottajia sekä myös kuluttaja. Vuosittain Kiinan markkinoilla kulutetaan yli 25 miljardia kiloa sieniä. Valtaosa tästä on ruokasieniä, mutta myös erikoissienten rooli on merkittävä. Näiden erikoissienten markkinat viime vuonna olivat itsessään jo 18 miljoonaa dollaria (USD). Kiinan ja muun Aasian markkinat luovat potentiaalin johon suomalaiset metsänomistajat ja sienijalostajat ovat vasta heräämässsä. Sienet ovat luonnomarjojen ohella Suomen määrällisesti ja rahallisesti arvioituna merkittävin ei-puupohjainen metsien luonnontuote. Menetelmiä sienten tuottamiseen lehtipuusta sahatuista pölkyistä tunnetaan jo maailmalla. Menetelmät antavat maa- ja metsätiloille mahdollisuuden tuottaa korkean arvon omaavia erikoissieniä vähäisin investoinnein niin sanottuja matalan teknologian viljelymenetelmiä hyödyntäen. Mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty sen tarjoamassa laajuudessaan, vaikka puuresurssit nousta merkittäväksi tuottajaksi ovat huomattavat. Usealla Suomessa kasvavalla sienellä voisi olla merkittävää kaupallista potentiaalia kansainvälisesti puhtaan, turvallisen ja luomun vaatimukset täyttävän tuotantoympäristömme ansiosta. Aasian markkinoilla suomalainen metsämustikka tunnetaan juuri näiden puhtaustekijöidensä vuoksi. Näistä lähtökohdista Suomella on merkittävää potentiaalia nousta Aasiaan vietävien erikoissienten tuottajaksi ja jalostajaksi. Tämän hankkeen suurimpina etuina ovat sen luomat uudet vientiin perustuvat biotalouden elinkeinomahdollisuudet ja tätä myötä kilpailukykyiset tuotteet kansainvälisillä markkinoilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14220

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner