Projekt
Utvecklingsprojekt - 36673

Siikajoki-Helsinki-Al Arroub – suomalais-palestiinalaisena taiteilijayhteistyönä syntyvä esityskokonaisuus

Kassandra ry

01.12.2016 - 31.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Siikajoki-Helsinki-Al Arroub (myöh. S-H-A) on Siikajoen, Helsingin ja palestiinalaisen pakolaiskylän Al Arroubin varaan rakentuva esityskokonaisuus. Suomalais-palestiinalaisena taiteilijayhteistyönä syntyvä kokonaisuus käsittelee kokemuksia kulttuurien ja yhteisöjen erilaisuudesta ja ihmisten samanlaisuudesta. Esitys puhuu juurista, turhaumasta, kaipuusta, yhteentörmäyksistä ja arkisista asioista. Teoskokonaisuuden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa kolmen valitun (Siikajoki, Helsinki, Al Arroubin pakolaiskylä) maailman erilaisuudesta, mutta samalla arjen ja siihen liittyvien toiveiden samanlaisuudesta. Teos saattaa tekijät ja siihen osallistuvat katsojat pohtimaan, miten yhteinen hyvä elämä näistä erilaisista lähtökohdista on mahdollinen ja mitä se meiltä kultakin vaatii. Kokonaisuus koostuu neljästä julkisesta osasta: 1) S-H-A osallistava videoblogi kevättalvella 2017. 2) S-H-A -esityksen harjoituskausi loppukeväästä 2017 sisältäen yleisölle avoimen esitysdemon Work-in-Process -periaatteella. 3) S-H-A -esityksen ensi-esitykset sekä lisäesityskiertue syksyllä 2017. 4) S-H-A -soveltavan teatterin keinoja hyödyntävät ja esityksen teeman liittyvät työpajat, jotka järjestetään esitysten yhteydessä syksyllä 2017. S-H-A-hankkeessa pyritään yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen luovasti ja uusia osallistamisen kanavia kokeillen. Esityskokonaisuuden osilla - videoblogi, esitysdemo sekä itse näyttämöteos ja työpajat - on tarkoitus kannustaa matalan kynnyksen osallistumiseen ja luomaan tapahtuma, joka on olemassa kaikkia kuntalaisia varten. Pyrkimyksenämme on tavoittaa eritaustaiset kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat laajasti ja monimuotoisesti sisältäen välittömän vuorovaikutuksen, keskustelun ja kokemusten jakamisen. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida alueen kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa sekä luoda verkostoja eri toimijoiden välille myös tulevaisuudessa tehtävien kulttuurihankkeiden mahdollistamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

36673

Startdatum

01.12.2016

Slutdatum

31.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner