Projekt
Utvecklingsprojekt - 150796

Siilinkylien imago ja yhteistyö

Siilinkylät ry

28.02.2021 - 05.04.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Siilinkylien imago ja yhteistyö -hanke on Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n ja Siilinjärven kylä- ja asukastoimijoiden yhteinen hanke. Hankkeessa parannetaan kylien ilmettä, tiedotusta sekä luodaan pohjaa verkostoyhteistyölle. Hankkeen myötä esiselvitetään Siilinkylien alueella millaisia tarpeita on kylien kylänraittien ilmeen kohentamiselle, ilmoitustaulujen ja postilaatikkorivien hankkimisille / uudistamiselle. Järjestetään yhteistä tiedotuksen ja viestinnän lisäämisen opetusta kylätoimijoille, tehdään yhteisiä tapahtumapöytiä sekä kartoitetaan kylien tarpeet ja resurssit investointihankkeen pohjaksi. Hanke edistää kylien välistä yhteistyötä, näkyvyyttä, sekä lisää Siilinjärven kylien vetovoimaisuutta. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiaa. Hanke toteutetaan Siilinjärven kunnan alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

150796

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

05.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner