Projekt
Utvecklingsprojekt - 256243

Siirtolaisuudesta voimaa Kaustiselle

Arviiti ry

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on koota yhdeksi digitaaliseksi kokonaisuudeksi Kaustiselta lähteneiden kaukosiirtolaisia ja heidän jälkipolviaan koskevat aineistot. Tavoitteena on koota ja tallentaa Kaustisen alueen siirtolaisia koskevat henkilöhistoriat, elämäntarinat, työhistoriat ja yhteiskunnallista asemaa koskevat tiedot. Tavoitteena on selvittää, miten kotimaahan palanneet siirtolaiset löysivät paikkansa Kaustisella ja millaista osaamista he toivat mukanaan esim. maatalouteen, rakentamiseen, asumiseen, hallintoon ja yhdistystoimintaan. Tavoitteena on kartoittaa siirtolaisten vaikutus kotipaikkakunnan elämään ja Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hankkeen keskeinen tavoite on tallentaa siirtolaistiedot jälkipolville aktiivisessa yhteistyössä jälkipolvien kanssa. Hankkeen digitaalinen toteutus mahdollistaa jatkuvuuden ja saavutettavuuden. Digitaalinen aineisto kannustaa siirtolaisuusteemasta kiinnostuneita täydentämään tietoja jatkuvasti hankkeen päätyttyäkin. Osallistamalla nuoret hankkeen aktiivisiksi toimijoiksi tuotoksesta saadaan kestävä ja jatkuvasti täydentyvä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256243

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner