Projekt
Utvecklingsprojekt - 48689

Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla (SiFos)

Luonnonvarakeskus

01.12.2017 - 08.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sika- ja siipikarjatuotannossa on tarve tehostaa ravinteiden käyttöä ja vähentää typpi- ja fosforipäästöjä ympäristöön. Tehokkaimpia keinoja tilojen ravinnevirtojen tehostamisessa on ruokinnan täsmentäminen. Lisäksi suurille ns. direktiivikokoluokan sikaloille ja siipikarjatiloille on BAT-päätelmien myötä asetettu eläinpaikkakohtaiset typen ja fosforin erityksen ylärajat vuositasolla. Rajojen noudattaminen tilojen täytyy todentaa joko laskennallisesti tai lanta-analyysien avulla. Tässä hankkeessa tavoitellaan sikojen ja siipikarjan ruokinnan kehittämisellä typpi- ja fosforierityksen minimointia, rehujen valkuaispitoisuuden reaaliaikaisessa hyödyntämisen tilatason tehostamista, sekä tilatason laskentatyökaluja, joiden avulla viljelijä voi tarkentaa tilansa ravinnekiertoa rehusta lantaan ja pellon kautta takaisin rehuun. Hankkeessa päivitetään sioille ja siipikarjalle fosforiniukemmat ja sikäli ympäristöystävällisemmät ruokintavaihtoehdot viimeisimpien kansainvälisten tutkimustulosten ja seurantatilojen tulosten perusteella. Lisäksi luodaan tilojen käyttöön kaksi laskuria: erityslaskuri typelle ja fosforille sekä tilatason fosforikierron laskuri. Hankkeessa tarkastellaan myös rehun valkuaispitoisuuden tilamittausten mielekkyyttä eläinten rehuseosten optimoinnin tarkentamiseksi. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke) kumppaninaan Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankkeen yhteistyökumppaneina on sika- ja siipikarjatiloja, jotka alueillaan voivat toimia esimerkkinä muille tiloille, sekä tuottajajärjestöjä, jotka osallistuvat hankkeen tulosten käytäntöön vientiin. Hankkeen asiakkaina ovat rehu- ja teurastamoteollisuus sekä tuottajajärjestöt ja sika- ja siipikarjatilat. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48689

Startdatum

01.12.2017

Slutdatum

08.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner