Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 131087

Sikakylän kuitu

Suupohjan Seutuverkko Oy

18.05.2020 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla rakennetun kyläverkon jälkeen jokaisella kyläläisellä on mahdollisuus liittyä rakennettuun verkkoon. Valokuituliittymän tilaaja maksaa itse rakennuskustannukset kyläverkosta kiinteistöönsä. Jalasjärven Sikakylän alueen kyläverkon osuus on noin 15 kilometriä. Sunet kilpailuttaa alihankkijat maatöiden, hitsauksien ja kaapelitarvikkeiden osalta. Alkukartoituksen mukaan kyläverkon rakentamisen yhteydessä em. verkon alueella on noin 35 Kiinteistöä. Näistä kiinteistöistä alustavasti liittymän olisi hankkimassa 25 kiinteistöä. Myös muilla kyläläisillä on myöhemmin mahdollisuus liittyä kyläverkkoon sen hetkisillä hinnoilla. Mikäli rahoitus toteutuu, ko. kyliin voitaisiin rakentaa kyläverkko vuosien 2020-2021 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

131087

Aloituspäivämäärä

18.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt