Hanke
Utvecklingsprojekt - 35717

Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannusten selvittäminen – hanke

A-Tuottajat Oy

01.01.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus ovat suurien haasteiden edessä. Sikatilat tarvitsevat tuotantorakennusten ja rehustustekniikan elinkaaripäivityksiä, joka mahdollistaa tuotannon säilymisen ja kehittymisen sekä luo tulevaisuuden kilpailukykyä. Investointien lykkäämisen jatkuminen aiheuttaa sen, että suomalaisen sikatuotannon kilpailukyky heikkenee tulevaisuudessa vielä entisestään. Vuonna 2016 vain 16 % tiloista suunnittelee peruskorjauksia tai uusinvestointeja. Hankkeen tahtotila on kehittää Etelä-Pohjanmaan sianlihantuotannon kansanvälisesti kilpailukykyiseksi. Hankkeen tavoitteet Päätavoitteena on saada kokonaiskuva sikalarakennuksen elinkaarikustannuksista ja todellisesta käyttöiästä sekä selvittää ylläpito-, korvaus- ja korjausinvestointien tarpeet. Toisena päätavoitteena on selvittää, miten korjausinvestointien yhteydessä on mahdollisuus tehdä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä eläinten hyvinvointia parantavia ratkaisuja. Tavoitteena on uusien innovaatioiden ja teknologioiden hyödyntäminen. Hanke mahdollistaa tulevaisuudessa myös korkealaatuisten suomalaisten elintarvikkeiden viennin kansainvälisesti kasvavilla ekologisuutta ja eettisyyttä painottavilla markkinoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35717

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

djurens välbefinnande
svin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt