Projekt
Utvecklingsprojekt - 35717

Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannusten selvittäminen – hanke

A-Tuottajat Oy

01.01.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus ovat suurien haasteiden edessä. Sikatilat tarvitsevat tuotantorakennusten ja rehustustekniikan elinkaaripäivityksiä, joka mahdollistaa tuotannon säilymisen ja kehittymisen sekä luo tulevaisuuden kilpailukykyä. Investointien lykkäämisen jatkuminen aiheuttaa sen, että suomalaisen sikatuotannon kilpailukyky heikkenee tulevaisuudessa vielä entisestään. Vuonna 2016 vain 16 % tiloista suunnittelee peruskorjauksia tai uusinvestointeja. Hankkeen tahtotila on kehittää Etelä-Pohjanmaan sianlihantuotannon kansanvälisesti kilpailukykyiseksi. Hankkeen tavoitteet Päätavoitteena on saada kokonaiskuva sikalarakennuksen elinkaarikustannuksista ja todellisesta käyttöiästä sekä selvittää ylläpito-, korvaus- ja korjausinvestointien tarpeet. Toisena päätavoitteena on selvittää, miten korjausinvestointien yhteydessä on mahdollisuus tehdä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä eläinten hyvinvointia parantavia ratkaisuja. Tavoitteena on uusien innovaatioiden ja teknologioiden hyödyntäminen. Hanke mahdollistaa tulevaisuudessa myös korkealaatuisten suomalaisten elintarvikkeiden viennin kansainvälisesti kasvavilla ekologisuutta ja eettisyyttä painottavilla markkinoilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35717

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner