Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 209923

Silakan tuotannon tehostaminen

Kalaset Oy

12.07.2022 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Silakan tuotannon tehostaminen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

209923

Startdatum

12.07.2022

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner