Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 63426

Silmäsuo

Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry

31.01.2018 - 02.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava yleishyödyllinen investointi. Hankkeen yleistavoitteena on olemassaolevan vaellusreitin kiinnostavuuden ja käyttäjämäärien lisääminen tuotteistamalla kaksi arvokasta luontokohjdetta. Kaavinjärven metsän (Natura 200- alue) luontoarvot ja Silmäsuon luonnonsuojelualue nostetaan yleisön tietoisuuteen. Silmäsuolle rakennetaan uusi polku, pitkospuut suon poikki ja havainnointilava suon reunaan. Kaavinjärven metsään rakennetaan kaksi info-taulua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

63426

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

02.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt