Hanke
Utvecklingsprojekt - 119928

Silmu – orastavaa maaseudun tulevaisuutta pedagogisella tilalla

Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry

31.01.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Selviytyäkseen Suomen maaseutu tarvitsee uusia innovaatioita. Pihlajavedellä toimivan Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n Silmu-esiselvityshankkeen tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja sen kautta suomalaisen maaseudun tulevaisuuden turvaaminen. Ranskassa ja Belgiassa kaupungeissa ja taajamissa asuville lapsille ja nuorille pedagogiset tilat toimivat ikkunana maaseutuun ja maaseudun elämään. Pelkästään Ranskassa pedagogisia tiloja on yli 1500 ja Belgiassakin satoja. Suomessa tällaisia tiloja ei ole, eikä pedagogisten tilojen järjestelmästä tiedetä Suomessa. Silmu-esiselvityshanke etsii vastauksia kysymyksiin, mitä ovat nämä ranskalaiset ja belgialaiset pedagogiset tilat, miten niitä hallinnoidaan, mitkä tahot niitä rahoittavat ja minkälaisia kokemuksia niistä Ranskassa ja Belgiassa on. Silmu-esiselvityshankkeen tavoitteena on saada selville, voisiko pedagogisen tilan ajatus olla sovellettavissa Suomessa siten, että perinteisten maaseudun elinkeinojen lisäksi syntyisi uutta yrittäjyyttä tai lisäelinkeinoja jo olemassa oleville maaseudun tiloille. Silmu-esiselvityshanke uskoo ja toivoo saatuaan tietoa Ranskasta ja Belgiasta, että pedagoginen tila soveltuu myös uuteen suomalaisten koulujen opetussuunnitelman ilmiöopetusmalliin. Silmu-esiselvityshankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten maaseudun, luonnon ja maaseutuelinkeinojen tuntemuksen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Ranskasta ja Belgiasta hankkeen saamien tietojen perusteella Korpikirjasto ry järjestää esiselvityksen aikana seminaarin, joka arvioi pedagogisen tilan toimintaedellytyksiä Suomessa. Saamansa tiedon ja kokemuksen jälkeen Korpikirjasto ry. ratkaisee esiselvityksen päätteeksi, onko edellytyksiä heti uuden ohjelmakauden alussa synnyttää varsinainen kansainvälinen hanke pedagoginen tila -pilotointeineen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

119928

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt