Projekt
Investering - 56399

SILMU ry:n Teemahanke 2

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

03.10.2017 - 15.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa mm. kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää harrastustoimintaa. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen -mallin avulla. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä, ensisijaisesti pienehköjä minimi yleishyödyllisiä investointeja, jotka eivät voi hakea investointeja omina hankkeinaan, koska myönnettävä tuki jäisi alle minimituen. Teemahankkeen tavoitteena on rahoittaa mahdollisimman monta toimenpidettä, joiden hakijoille Leader-toiminta on ennestään tuntematonta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

56399

Startdatum

03.10.2017

Slutdatum

15.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner