Hanke
Utvecklingsprojekt - 118834

Silta

Virtain 4H-yhdistys r.y.

31.07.2020 - 07.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen myötä Virroilla toimivat nuoret harrasteyrittäjät, yrittäjyyttä pohtivat sekä muut mikroyrittäjät saavat sillan toiminnan mahdollistamiseen Virroilla. Toimintaa mahdollistetaan tarjoamalla fyysistä toimitilaa yritystoiminnan hallinnoimiseen ja tuotteiden myyntiin. Lisäämme jo olemassa olevien sekä aloittelevien pienyritysten tiedollista pääomaa koulutusten ja kurssien sekä verkoston johtamisen näkökulmista. Yhteinen toimitila luo synergiaetua myös päivittäiseen toimintaan ja synnyttää luontevasti alihankintaa pienyrittäjien kesken. Alihankintana toteutettavia pieniä ”piilotöitä” ja projekteja kartoitetaan hankkeen toimesta myös isommista yrityksistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

118834

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

07.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
nätverk
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt