Hanke
Utvecklingsprojekt - 17300

Silta työelämään

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

30.11.2015 - 26.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Silta työelämään -hankkeella aktivoidaan Ydin-Hämeen alueella kolmatta sektoria sekä yrittäjiä rohkeasti palkkaamaan oman alueensa nuoria töihin. Hankealueen nuoria puolestaan aktivoidaan työllistymään ja markkinoimaan omaa osaamistaan työelämässä. Hankkeen avulla luodaan uudenlaisia tapoja nuorten työllistämisen toteutukseen ja pyritään ennaltaehkäisemään nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä tarjoten nuorille keinoja ja vertaisesimerkkejä työllistymisestä. Toimenpiteinä ovat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen työelämävalmennuksen avulla vastaamaan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita, toimivien yhteistyömallinen luominen sekä alueen yhteistyökumppaneiden kannustaminen nuorten työllistämiseen. Hanke edistää nuorten työelämävalmiuksia, kannustaa yrittäjämäiseen toimintatapaan ja luo järjestelmän, joka yhdistää työtä tarvitsevat nuoret ja työn tarjoajat. Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 650 nuorta ja 200 yritystä tai yhteisöä sekä huomattava määrä alueen asukkaita. Erilaisia tapoja ovat infotilaisuudet, koulutukset, valmentaminen, henkilökohtaiset kontaktit, blogi ja sosiaalinen media. Nuorille järjestetään hankkeen aikana työelämän perusasioista koulutusta, tapahtuman tuottamista ja yrittäjyyttä opettavia sekä alakohtaisia työelämävalmennuksia.Tavoitteena on perustaa alueelle nuorten duunirinkejä ja 60 nuorta saa hankkeen aikana työtä vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistää itsensä oman yrityksen kautta. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2015-15.12.2017 Hankkeen toteuttaja on Tuuloksen 4H-yhdistys ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17300

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt