Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 47435

Simojoen investointihanke

Simon kunta

27.04.2017 - 15.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Simojoen investointihankkeessa kunnostetaan Simojokivarren kalastuksellisia puitteita sekä uusitaan Simojoki.com ¿ sivusto. Toimenpiteet toteutetaan Simon kunnan alueella. Tavoitteena on kehittää Simojoen kalastuksellisia puitteita niin paikallisväestön kuin matkailukalastajien tarpeita paremmin vastaavaksi, luoden/ kehittäen tätä myöten alueen elinkeinollisia mahdollisuuksia. Hankkeen puitteissa rakennetaan/kunnostetaan kalastuskohteiden rakenteita: Parkkialueita, opasteita, polkuja. Neljään kohteeseen tullaan rakentamaan laavu-, puuvarasto -, kuivakäymälä ¿ kokonaisuus. Pääasiallisen kohderyhmän, kalastajien, ohella toimenpiteet palvelevat myös muita jokivarren liikkujia, mm. Melojia, marjastajia, sienestäjiä, hiihtäjiä, lumikenkäilijöitä, kelkkailijoita. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaaseuturahaston osarahoitusta Peräpohjolan Leader ry:stä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

47435

Aloituspäivämäärä

27.04.2017

Loppumispäivämäärä

15.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt