Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 47435

Simojoen investointihanke

Simon kunta

28.04.2017 - 15.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Simojoen investointihankkeessa kunnostetaan Simojokivarren kalastuksellisia puitteita sekä uusitaan Simojoki.com ¿ sivusto. Toimenpiteet toteutetaan Simon kunnan alueella. Tavoitteena on kehittää Simojoen kalastuksellisia puitteita niin paikallisväestön kuin matkailukalastajien tarpeita paremmin vastaavaksi, luoden/ kehittäen tätä myöten alueen elinkeinollisia mahdollisuuksia. Hankkeen puitteissa rakennetaan/kunnostetaan kalastuskohteiden rakenteita: Parkkialueita, opasteita, polkuja. Neljään kohteeseen tullaan rakentamaan laavu-, puuvarasto -, kuivakäymälä ¿ kokonaisuus. Pääasiallisen kohderyhmän, kalastajien, ohella toimenpiteet palvelevat myös muita jokivarren liikkujia, mm. Melojia, marjastajia, sienestäjiä, hiihtäjiä, lumikenkäilijöitä, kelkkailijoita. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaaseuturahaston osarahoitusta Peräpohjolan Leader ry:stä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

47435

Startdatum

28.04.2017

Slutdatum

15.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner