Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 31915

Singsby on FiRe -investeringsprojekt

Singsby Hembygdsförening rf

15.08.2016 - 31.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Singsbys hembygdsförening vill söka fram nya möjligheter och metoder för att utveckla sin verksamhet över språkgränser och genom alla generationer. Målet är att bygga upp en by där byagemenskapen är så stark och bärande att tack vare den ökar den enskilda individens trygghet, byborna tar väl hand om varandra, månar om varandras välbefinnande. För att kunna utveckla byagemenskapen och olika aktiviteter i byn åt rätt riktning bör hembygdsföreningen snarast uppdatera och modernisera en del av sina nuvarande utrymmen. Hembygdsföreningens vill erbjuda utrymmen där alla de olika föreningarna som finns i byn kan bekvämt samlas och umgås. Till exempel Martha-föreningen som i dagsläge befinner sig vid en byggnad i närheten av dagis kunde efter förnyelse av utrymmen flytta sin verksamhet till Hembygdsföreningens lokal och samtidigt bredda sin verksamhet. Församlingen har tidigare ordnat dagverksamhet åt barnfamiljer men har avslutat sin verksamhet i byn på grund av bristfälliga utrymmen. Den nuvarande lokalen är byggd 1927 och omfattar festsalen ( ca 100 kvadrat), aula, herr- och damtoalett samt så kallad köksavdelning med ugn, diskbänk, kylskåp och serveringsdisk. För att bibehålla och vårda det kulturarv som redan finns i byn samt utveckla attraktionskraften för byn är de nuvarande utrymmen i behov av modernisering med innovativa lösningar. Därför ansöker hembygdsföreningen investeringsmedel som kunde delfinansiera de planerade åtgärderna.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

31915

Startdatum

15.08.2016

Slutdatum

31.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner